top of page
הכנס השנתי של ארגון הרופאים העצמאיים מאוחדת 2023
הכנס השנתי של ארגון הרופאים העצמאיים מאוחדת 2023

הכנס השנתי 

ארגון הרופאים העצמאיים
הארצי של קופת חולים מאוחדת

הכנס השנתי של ועד ארגון הרופאים העצמאיים של קופ"ח מאוחדת

עקב המצב הבטחוני, הכנס שאמור היה להתקיים באילת בחודש נובמבר 2023 

נדחה לתאריך 28-30/11/24 באילת.
אנו מנסים לארגן כנס ביניים במאי\יוני בכפוף למצב הבטחוני ולמצב הרוח,
נרשמים שרוצים לשמור את זכות הרישום והתשלום לכנס הבא, יכולים לעשות זאת.
טופס בקשה לזיכוי ישלח אוטומטית בהודעה נפרדת לאימייל.

בנפרד, לכל מי שנרשם לכנס שנדחה, ישירות ממזכירות הכנס בימים הקרובים.

בתקווה לשלווה ושלום בארץ ושנה אזרחית טובה.

הועד שלכם

bottom of page