top of page

חברי ועד ארגון הרופאים העצמאיים הארצי של קופת חולים מאוחדת

ברשימת הרופאים חברי הארגון תמצאו את המומחים המובילים בענף הרפואה.

אלו אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים, שהצטרפו לארגון על מנת לשתף את הידע והמחקר שלהם בתחום.

ד"ר גל שגיא

ד"ר גל שגיא

ילדים
bottom of page